11.1.12

mooving out - עוברת דירה

נכון שנתקלת כבר בכפילות של הבלוג שלי??.
גם אותי זה שיגע וכשפניתי לגוגל לבדוק למה זה קורה לא הגיבו לי 
אז אני הולכת...  כתובת הבלוג החדשה שלי 

I'm mooving out and my new blog is in ths link

4 comments:

TanySol said...

איזה בסה :(
שם אין אופציה לעקוב אחרי הבלוג המדהים שלך :(

נעמה מנור-איגרת שאומרת said...

תתחדשי, עוברת ביחד איתך לבית החדש ב ה צ ל ח ה

ציקוש said...

...בהצלחה בבית החדש הולכת לבקר

carma30 said...

מעדכנת את הרידר :-)

11.1.12

mooving out - עוברת דירה

נכון שנתקלת כבר בכפילות של הבלוג שלי??.
גם אותי זה שיגע וכשפניתי לגוגל לבדוק למה זה קורה לא הגיבו לי 
אז אני הולכת...  כתובת הבלוג החדשה שלי 

I'm mooving out and my new blog is in ths link

4 comments:

TanySol said...

איזה בסה :(
שם אין אופציה לעקוב אחרי הבלוג המדהים שלך :(

נעמה מנור-איגרת שאומרת said...

תתחדשי, עוברת ביחד איתך לבית החדש ב ה צ ל ח ה

ציקוש said...

...בהצלחה בבית החדש הולכת לבקר

carma30 said...

מעדכנת את הרידר :-)